slideshow 1

Jste zde

NAPSALI O NÁS: Jak na efektivní POP/POS kampaň?

Jedním z trhů, kterému je v rámci reklamní komunikace předpovídán růst, je podpora prodeje neboli oblíbené POP/POS stojany, displeje, regálové výstrče, podlahové grafiky, polepy regálů a podobně.

S růstem segmentu POP/POS lze počítat minimálně do roku 2020

POP/POS jako jeden z klíčových trendů pro následující roky jmenuje hned několik výzkumů, které v poslední době v Evropě i ve světě proběhly. Například studie společnosti Epson mu predikuje růst až do roku 2020, přičemž zároveň sleduje jeho vývoj v tomto období.

Tato studie je výsledkem šetření mezi více než 500 brand a marketingovými manažery z pěti nejvýznamnějších ekonomik Evropské unie - UK, Německa, Francie, Itálie a Španělska. Důležitý je zejména závěr studie, který říká, že „v důsledku rozvoje technologií a výrobních postupů, zvyšující se konkurence a růstu způsobeného novými speciálními, lokálními a masovými trhy dojde k většímu využívání tištěných nebo elektronických kampaní v místě prodeje, což povede k většímu celkovému objemu výroby prvků podpory prodeje.“

„Růst významu prvků podpory prodeje sledujeme už nyní, přičemž kromě nejběžnějších prvků - stojanů, displejů a podobně - roste hlavně význam obalů, zejména v FMCG. Aktuálními trendy jsou ready-shelf obaly, tedy obaly, které slouží zároveň pro transport výrobků a zároveň pro upoutání pozornosti zákazníka,“ uvedla Hana Bendová, obchodní ředitelka společnosti Branaldi, jednoho z nejvýznamnějších výrobců prvků podpory prodeje v České republice.

Jsou digitální média hrozba, nebo příležitost?

Zatímco dnes je podíl mezi tištěnými a digitálními kampaněmi padesát na padesát, do roku 2020 klesne podíl tištěných nosičů na 39 %, přičemž elektronické si ukrojí 61 %. Digitální obsah bude tedy stejně důležitý, jako je dnes vizuální a technická stránka nosiče vyrobeného s použitím tradičních technologií.

Nicméně odlišné výsledky od studie Epsonu přináší studie společnosti InfoTrends. Ta udává, že globálně se pouze jedenáct procent oslovených rozhodlo pro digitální média a třicet osm procent jejich nasazení plánuje. To odpovídá současnému stavu dle studie Epsonu. Podle InfoTrends ale 76 % dotázaných plánuje používání digitálních nosičů společně s velkoplošnou tištěnou grafikou.

Výzkum společnosti Epson předpokládá, že klienti se budou rozhodovat i podle cílových skupin a podle druhu kampaně. Tištěné nosiče by podle obchodníků měly být do budoucna doménou v případě, že bude komunikována kvalita značky či produktu. Oproti tomu elektronické médium je určené na krátkodobou promoci slev a speciálních nabídek. Takhle jednoduché to určitě nebude.

Zůstává ale základní pravidlo - vyhraje ten, kdo se bude nejvíce odlišovat a tím upoutá zákazníky. „Tištěné reklamní nosiče, vyrobené například na recyklovatelném kartonu, mají výhodu v ekologii výroby. V druhém plánu tak slouží i pro komunikaci společenské zodpovědnosti značky. Je ale třeba vybírat takového výrobce, který zajistí zpracování surovin v souladu s ekologickými normami,“ uvedla Hana Bendová.

Z toho vyplývá i to, co musíte vy jako zadavatel do budoucna udělat, aby se vám podařilo tohoto trendu využít. Zní to už skoro jako klišé, ale je potřeba se zaměřit na kvalitu, a nikoliv na nejnižší cenu. Stojany a obaly, které budou co nejlevnější, vám do budoucna rozhodně zákazníky nepřinesou. Je nutné si uvědomit, že se bavíme o reklamě v místě prodeje, tedy tam, kde zákazníci dělají většinu rozhodnutí o koupi.

Autor: Václav Loubek
Vyšlo: Marketing&Media, rubrika Extra Indoor, str. 33
Datum: 6. 5. 2013

Česky
X
To prevent automated spam submissions leave this field empty.